Advies 7855 - Psychotherapieën

Psychotherapieën: definitie, praktijk, erkenningsvoorwaarden (juni 2005) (HGR 7855)

Advies 7600 - Kalmerende middelen

Advies van de HGR betreffende kalmerende en hypnotische middelen (april 2002) (HGR 7600)

Advies 8108 - Depressie

Rapport van de HGR: Depressie, depressiviteit en zelfmoord (december 2006) (HGR 8108)

Advies 6931 - Follow-up van de conferentie methadon 1994

Follow-up van de conferentie over de methadon consensus van 1994. Evaluatie van de aanbevelingen geformuleerd in 1994 en aanvullende voorstellen (november 2000) (HGR 6931)

Advies 6931 - Verslag over de follow-up van de consensusconferentie over methadon

Verslag over de follow-up van de consensusconferentie over methadon (november 2000) (HGR 6931)