Advies 8108 - Depressie

Rapport van de HGR: Depressie, depressiviteit en zelfmoord (december 2006) (HGR 8108)

Advies 6931 - Follow-up van de conferentie methadon 1994

Follow-up van de conferentie over de methadon consensus van 1994. Evaluatie van de aanbevelingen geformuleerd in 1994 en aanvullende voorstellen (november 2000) (HGR 6931)

Advies 6931 - Verslag over de follow-up van de consensusconferentie over methadon

Verslag over de follow-up van de consensusconferentie over methadon (november 2000) (HGR 6931)

Advies 8178 - Opiaatgebruikers

Advies betreffende substitutiebehandelingen bij opiaatgebruikers (oktober 2006) (HGR 8178)

Advies 8109 - Alcohol

Rapport van de HGR: Jongeren en alcohol (december 2006) (HGR 8109)