Bouwproducten en impact op het milieu

Bouwproducten zijn alle materialen die aan een gebouw gebonden zijn, zoals beton, ramen, bakstenen, staal- of houtstructuren, isolatieproducten of vast tapijt. Hun milieu-impact is groot.

- Sinds 2015 is er wetgeving die regels vastlegt voor milieuboodschappen op bouwproducten. Zo zal de milieu-impact op een meer uniforme manier berekend worden en ervoor zorgen dat de milieu-informatie op bouwproducten beter onderbouwd is. Dit gebeurt via milieuproductverklaringen (EPD). De FOD heeft hiervoor een databank ontwikkeld,
- Om meer inzicht te krijgen in de milieu-impact van verschillende isolatieproducten, heeft de FOD een studie uitgevoerd.
- Hout is een belangrijk bouwmateriaal. Om illegale houtkap tegen te gaan, worden er op verschillende niveaus regelgevingen ontwikkeld. In België heeft de overheid een sectoraal akkoord ondertekend met de houtsector om duurzaam hout te promoten. U kunt ook uw steentje bijdragen door te kiezen voor hout en houtproducten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Bent u professional (fabrikant, verifiërend persoon, sectorfederatie …)? Dan vindt u via volgende rubrieken meer informatie over

Bouwproducten en impact op de gezondheid
We verblijven meer dan 85% van onze tijd binnen. De kwaliteit van de ingeademde lucht is dus heel belangrijk. Toch stellen we vast dat deze lucht regelmatig van slechtere kwaliteit is dan de buitenlucht. Dit heeft verschillende oorzaken: open haarden, onze eigen transpiratie en adem, de vacht van huisdieren, maar ook huishoudproducten, meubels, gordijnen en bouwproducten kunnen een bron van gevaarlijke stoffen in de binnenlucht zijn.

Sinds 2015 moeten vloerbedekkingsproducten, hun lijmen, en boenwassen minder gevaarlijke stoffen uitstoten. 
De FOD bekijkt om deze eisen uit te breiden naar wand- en plafondbekleding.