De registratie van gegevens in de zorginstellingen

Deze rubriek groepeert relevante informatie over de gegevens die de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzamelt, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het reilen en zeilen van de zorginstellingen in België. De registratie van deze gegevens door de federale overheid, vormt de belangrijkste leiddraad voor het bepalen van het gezondheidsbeleid en voor de financiering van de gezondheidszorginstellingen in België.

 Overzicht toegangsbeheer registratiesystemen

Actuele te registreren

REGISTRATIE
PLATFORM
TOEGANGSBEHEERDER
MZG Portahealth lokale beheerder Portahealth
MPG Portahealth lokale beheerder Portahealth
MUG
1) Applicatie
2) Rapporten
1) eHealth platform/smals
2) Portahealth (RIP)
1) verantwoordelijke entiteiten (VTE)
2) lokale beheerder Portahealth
UREG
1) Registratie
2) Rapporten
1) eHealth platform
2) Portahealth (RIP)
1) verantwoordelijke voor de aanvraag van eHealthcertificaten voor zijn instelling
2) lokale beheerder Portahealth
Stathosp Portahealth lokale beheerder Portahealth
Ambureg eHealth platform verantwoordelijke voor de aanvraag van eHealthcertificaten voor zijn instelling
Technische cel eHealth platform/smals verantwoordelijke toegang entiteiten
MBV Registratie per formulier (e-mail) NVT

 Niet langer te registreren

REGISTRATIE
LAATSTE REGISTRATIEPERIODE
MKG 2006/2
MVG 2006/1
CDC Laatste activatie februari 2012