De registratie van gegevens in de zorginstellingen

Deze rubriek groepeert relevante informatie over de gegevens die de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzamelt, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het reilen en zeilen van de zorginstellingen in België. De registratie van deze gegevens door de federale overheid, vormt de belangrijkste leiddraad voor het bepalen van het gezondheidsbeleid en voor de financiering van de gezondheidszorginstellingen in België.