Op basis van het advies van de Risk Assessment Group beslist de Risk Management Group (RMG) welke maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen. De RMG bestaat uit vertegenwoordigers van de gezondheidsautoriteiten en wordt voorgezeten door het National Focal Point voor het Internationaal Gezondheidsreglement.

Als een crisis ernstig wordt, komt de RMG regelmatig samen om alle gezondheidsgerelateerde aspecten van de crisis te beheren. Als er voor die crisis coördinatie tussen verschillende sectoren en administraties nodig is, wordt een crisiscel opgericht in het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken.

Verslagen van de RMG / Rapports du RMG

 
01/01/2020 - 31/03/2020
 
21/09/2020 - 31/12/2020
 
01/01/2021 - 30/04/2021
 
01/05/2021 - 31/12/2021
 
01/01/2022 - 30/06/2022
 
01/07/2022 - 31/12/2022
 
01/01/2023 - 30/06/2023
 
01/07/2023 - 31/12/2023

 

01/01/2024-30/06/2024