Hoe kan u een erkenning aanvragen?

Voor de volgende beroepen is er nog geen erkenningsprocedure: bandagist, orthesist en prothesist.
De erkenningen voor de andere paramedische beroepen worden toegekend door de Gemeenschappen.

Hoe krijgt u uw visum?

Uw visum is uw werkvergunning of uw ‘licence to practise’, u hebt het nodig om te kunnen werken. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Wanneer u een erkenning hebt ontvangen van één van de Gemeenschappen, wordt de FOD Volksgezondheid automatisch gecontacteerd en wordt uw visum opgestuurd. 

U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar de FOD Volksgezondheid toe: het is de desbetreffende gemeenschap die uw dossier opvolgt. 

Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te kunnen werken, volg dan deze procedure.

Welke overlegorganen bestaan er voor de paramedische beroepen?

Bij de FOD Volksgezondheid worden twee adviesorganen ingericht die de minister adviseren over de uitoefening van de paramedische beroepen: de Federale Raad voor de Paramedische Beroepen en de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen.

Wat kan u doen indien u als patiënt een klacht heeft over één van deze gezondheidszorgbeoefenaars?

We moedigen u aan om de klacht in eerste instantie onderling te proberen bespreken en uit te klaren. Vaak berust het probleem zich op een misverstand dat met een eenvoudig gesprek verholpen kan worden.

Heeft u een klacht omdat u denkt dat uw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd (bv. gebrek aan informatie over uw gezondheidstoestand, moeilijke toegang tot uw patiëntendossier, ontoereikende kwaliteit van de zorgen …), dan kunt u terecht bij een bevoegde ombudsdienst.

Heeft u een klacht over de fysische en psychische geschiktheid van uw beroepsbeoefenaar (bv. vermoeden van dronkenschap, mentale problemen …) of vermoedt u dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kunt u terecht bij de federale gezondheidsinspectie van uw provincie

    Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

    Lijst met paramedische beroepsbeoefenaars die over een visum beschikken

    Contact information

    Contact center: 02/524 97 97