Advies nr. 59 - toepassing van de euthanasiewet (gewetensclausule voor instellingen)

Advies van 27 januari 2014 betreffende de ethische aspecten van de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

Advies nr. 58 - financiering van dure geneesmiddelen

Advies van 27 januari 2014 over de problematiek van financiering van dure geneesmiddelen

Advies nr. 57 - "social freezing"

Advies van 16 december 2013 over de ethische aspecten van het invriezen van eicellen om leeftijdsgebonden infertiliteit te voorkomen

Advies nr. 56 - dwaaldetectie bij personen met dementie in thuiszorgsituatie

Advies van 16 december 2013 m.b.t. hulpmiddelen voor dwaaldetectie bij personen met dementie in een thuiszorgsituatie

Advies nr. 55 - behandeling van patiënten met multiresistente tuberculose

Advies van 13 mei 2013 betreffende de behandeling van patiënten met multiresistente tuberculose vanuit het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid